Gwaith trwsio

Cliciwch ar y diagramau isod i roi gwybod am eich gwaith trwsio, gwnewch yn siŵr eich bod yn gadael eich manylion cyswllt fel y gallwn ni brosesu eich gwaith trwsio. Ar ôl ichi ddangos inni ar y diagram ymhle mae angen gwaith trwsio arnoch, anfonir yr wybodaeth at ein tîm gwasanaeth cwsmeriaid a fydd yn rhoi sylw i’ch problem.

Sut i roi gwybod am waith trwsio brys y tu allan i oriau swyddfa

Mae swyddfa Newydd ar agor ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9.00am a 5.00pm. Y tu allan i’r oriau hyn, byddwn yn ymateb i waith trwsio brys yn unig. Mae rhestr o waith trwsio brys nodweddiadol ar gael yn y Llawlyfr Gwaith Trwsio i roi syniad i chi.

I roi gwybod am waith trwsio brys y tu allan i oriau swyddfa, dylech ein ffonio ar 0303 040 1998 yn y ffordd arferol, wedyn dilyn y cyfarwyddiadau a bydd eich galwad yn cael ei chyfeirio’n syth at un o’n contractwyr y tu allan i oriau. Ni ddylech ddefnyddio gwefan Newydd I roi gwybod am waith trwsio brys.

Wrth roi sylw i waith trwsio brys y tu allan i oriau swyddfa, ein nod yw diogelu’r ardal yn gyntaf oll. Weithiau, bydd modd trwsio ar frys a hynny ar yr ymweliad cyntaf, ond mae’n bosibl y bydd rhaid i’n contractwyr ddiogelu’r ardal a dychwelyd wedyn i wneud y gwaith trwsio yn ystod oriau gwaith arferol.

Os bydd gwybodaeth ffug yn cael ei rhoi’n fwriadol i’n contractwyr a’i bod yn ymddangos wedyn nad argyfwng oedd y gwaith trwsio, dylech wybod y bydd tâl yn cael ei godi arnoch am y ‘galw allan’ ac efallai cost y trwsio.