Sut i gael cymorth pan fydd ei angen arnoch

Yma yn Newydd rydym yn cydnabod y gall fod angen ychydig bach o gymorth ychwanegol arnoch i reoli’ch tenantiaeth. Bydd eich Swyddog Tai yn gallu’ch cyfeirio at y Tîm Cefnogi Pobl yn eich awdurdod lleol am gymorth ychwanegol i’ch helpu i reoli’ch tenantiaeth os ydych wedi nodi anghenion. Gallai hyn gynnwys iechyd meddwl, dibyniaeth ar gyffuriau neu alcohol neu wendid sy’n ei gwneud yn anodd ichi ymdopi â’ch tenantiaeth neu ei rheoli.

Gall ein Tîm Rhent hefyd gynnig cefnogaeth drwy ein gwasanaeth cynghori ariannol yn ogystal â darparu gwybodaeth gyfredol ar hawlio budd-dal tai a chredyd cynhwysol.

Gofyn am ragor o wybodaeth