Prosiect Achubwyr Lle Gwag

Mae Cymdeithas Tai Newydd yn falch o gael weithio ynghyd â phrosiect Achubwyr Lle Gwag dros y ddwy flynedd nesaf. Mae Achubwyr Lle Gwag yn brosiect sy’n cefnogi tenantiaid a phreswylwyr wrth droi darn o dir wedi ei hesgeuluso yn eu cymuned, i mewn i rywbeth gwell. Mae tenantiaid a phreswylwyr gallu mynychu nifer o weithdai anffurfiol a chyfeillgar i archwilio bioamrywiaeth, tyfu’r gymuned, dyluniad chwarae naturiol, teithio’n ddiogel o amgylch eu cymdogaeth ac egwyddorion dyluniad ystâd well. Mae Swyddogion Prosiect gallu cynnal y sesiynau yn y gymuned mewn lleoliadau addas.Mae tenantiaid a phreswylwyr yn cael eu cefnogi a chael eu hannog i gychwyn grŵp cymuned ac maent yn cael cyfle i gael eu paru ag ymgynghorydd proffesiynol i ehangu ar eu syniadau, darganfod mwy am berchen tir, costau, dylunio, ymgynghori a chynhyrchu cynlluniau prosiect.

Mae Swyddog Prosiect yn cynnig cefnogaeth lawn i hawlio cyllid i wireddu’r prosiect gymuned. Os hoffech chi gael sgwrs am ryw ddarn o dir gwag yn agos atoch chi, cysylltwch â Shelley Bird, Swyddog Prosiect Achubwyr Lle Gwag ar 07747622045 am ragor o wybodaeth.

Mae hefyd cyfle i weld esiamplau o waith y prosiect ar eu gwefan: spacesaviours.co.uk, ar Facebook neu dilynwch nhw ar Trydar yma!