Pobl ifanc

Mae gwaith ieuenctid Newydd yn helpu pobl ifanc (i fyny at 24 oed) i ddysgu amdanyn nhw’u hunain, eraill a chymdeithas. Trwy gefnogi datbygiad personol a chymdeithasol tenantiaid ifanc rydym yn gobeithio y bydd hyn yn eu galluogi i gael llais a dylanwadu ar eu cymunedau a chymdeithas yn gyffredinol.

Rydym yn cynnig gweithgareddau addysgol anffurfiol ar hyd Bro Morgannwg a Rhondda Cynon Taf sydd yn cyfuno pleser, heriau a dysgu. Mae gweithgareddau amrywiol ar gael yn cynnwys 

  • Parkour sef disgyblaeth sydd wedi ei ddatblygu hyfforddiant milwrol dros rhwystrau
  • Gwersi peldroed am ddim mewn partneriaeth a Cardiff City Foundation
  • Us Girls sef prosiect i gefnogi merched i gymeryd rhan mewn chwaraeon
  • Gwaith coed
  • Prosiect cylchgrawn cymunedol mewn partneriaeth a Full Circle a llawer mwy...

Rydym hefyd yn cynnig gweithdau achrededig a gweithgareddau llawn hwyl fel  dringo creigiau a drama a hefyd Rhaglen Arweinwyr Cymunedol lle y gallwch greu newidiadau cadarnhaol yn eich cymuned eich hun. 

Os oes gennych ddiddordeb cymryd rhan cysylltwch a Scott wrth lenwi'r ffurflen isod neu ffoniwch 02920 005479 neu ebostiwch scott.tandy@newydd.co.uk 

Gofyn am ragor o wybodaeth