Hyfforddiant cyfrifiadurol

Mae gennym Hyrwyddwyr Digidol sydd wedi eu hyfforddi i gefnogi eu cymunedau lleol drwy gynnal sesiynau galw-i-mewn TG. Rydym hefyd yn cynnig cynllun lle gall tenantiaid gael benthyg cyfrifiaduron er mwyn helpu i atal pobl rhag cael eu cau allan o’r byd digidol. Rydym hefyd yn cynnal boreau TG a Choffi yn ein cynlluniau byw’n annibynnol i helpu pobl hŷn i fynd ar-lein.

Dosbarthiadau digidol

Dewch draw i un or dosbarthiadau isod er mwyn cael hyfforddiant cyfrifiadurol. Does dim angen archebu lle, dewch draw unrhywbryd o fewn yr amseroedd isod. Mae'r ffilm isod yn esbonio mwy. 

Dewch draw i un or sesiynau isod er mwyn cael cymorth cyfrifiadurol. 

Bro Morgannwg

 • Llyfrgell y Barri, Y Barri. CF63 4RU. Dydd Llun, 10yb - 12yp.
 • Llyfrgell Dinas Powys, Fairoaks, Dinas Powys. CF64 4QU. Dydd Llun, 10yb - 1yp.
 • Llyfrgell Llanilltud Fawr, Ffordd Trebeferad, Llanilltud Fawr. CF61 1XZ. Dydd Mawrth, 10yb - 1yp
 • Canolfan Cymunedol Margaret Alexander, Y Barri. CF62 7HU. Dydd Mercher, 1yp - 3yp.
 • Caffi Age Connect, Heol Holton, Y Barri. CF63 4HD. Dydd Lau, 10yb - 12yp.
 • Llyfrgell Penarth, Heol Stanwell, Penarth. CF64 2YT. Dydd Lau, 10yb - 1yp.
 • Llyfrgell Y Rhŵs, Ffordd Ffontygari, Y Rhŵs, CF62 3DS. Dydd Gwener, 10yb - 1yp.
 • Llyfrgell Y Bontfaen, Yr Hen Neuadd, Y Stryd Fawr, Y Bontfaen. CF71 7AH. Dydd Gwener, 2yp - 5yp.

Rhondda Cynon Taf: Dydd Gwener Digidol

 • Llyfrgell Aberdar, Green Street, Aberdar. CF44 7AG. Bob dydd gwener 10am - 12pm.
 • Llyfrgell Glynrhedynog, Y Stryd Fawr CF43 4HR  Bob dydd gwener 10am - 12pm 
 • Llyfrgell Hirawun, Y Stryd Fawr CF44 9SW  Bob dydd gwener 10am - 12pm
 • Llyfrgell Aberpennar, Knight Street CF45 3EY  Bob dydd gwener 10am - 12pm
 • Llyfrgell Pontypridd, Ffordd y Llyfrgell CF37 2DY  Bob dydd gwener 10am - 12pm
 • Llyfrgell Tonypandy, Stryd De Winton CF40 2QZ  Bob dydd gwener 10am - 12pm
 • Swyddfa Cymunedau yn Gyntaf yn y Rhondda, Stryd Bute, Treorci CF42 5PE  Bob dydd gwener 10am - 12pm
 • Porth Library, Porth Street CF39 9RT  Bob dydd gwener 10am - 12pm
 • Hapi Hub, Masefield Way, Rhydyfelin CF37 5HQ  Bob dydd gwener 10am - 12pm
 • Swyddfa Cymunedol Hafod , 36 Maes Ganol, Maes yr Awel, Rhydyfelin CF37 5EQ  Bob dydd gwener 10am - 12pm
 • Canol Adnoddau Fferm y Capel, Heol Ty Llwyd, Tonyrefail CF39 8LW  Bob dydd gwener 10am - 12pm
 • Egwlys Methodistiaid Rhydyfelin, Ffordd Poplar, Rhydyfelin CF37 5LS. Bob dydd Mercher, 1pm - 3pm (hyfforddiant achrededig) 

Benthyg cyfrifiadur

Mae Get Online at Home yn rhan o raglen cynhwysiant digidol Newydd lle mae cynllun benthyciad yn cael ei ddefnyddio ochr yn ochr â menter Microsoft. Mae Newydd yn prynu gliniaduron fel rhan o’r consortiwm Get Online ac mae tenantiaid sy’n mynychu pum sesiwn galw-i-mewn TG, neu sydd wedi cwblhau cwrs achrededig dan adain Newydd, yn gymwys i gael benthyg gliniadur sydd wedi’i ailgylchu a dongl am hyd at dri mis, gyda’r opsiwn o’i brynu drwy undeb gredyd. 

digital-inclusion-project.jpg#asset:881:John John Dowden uchod yn derbyn hyfforddiant gan Scott Tandy o Newydd.

Prynodd Janet Rees gliniadur ar ôl cymryd rhan yn y cynllun Benthyciad TG, dywedodd, "O gymharu ag eraill yn fy nosbarth nid yw fy lefel i o wybodaeth cystal â'r lleill, ac felly fe wnes i gofrestru gyda'r cynllun. O'r diwrnod cyntaf i mi fynd a'r offer gartref gwelais gwelliannau enfawr yn fy hyder a sgiliau. Rydw i yn awr wedi holi am brynu un drwy Get Online at Home. "

O ganlyniad, mae Janet bellach yn ysgrifennydd ar ei grŵp chwalu iselder ei hun ac yn ysgrifennu llythyrau, creu posteri ac ymchwilio gwasanaethau lleol ar-lein.

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am ddosbarthiadau digidol neu y cynllun benthyciadau uchod, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw ein ffonio ni ar 02920 005479, llenwch y ffurflen isod neu e-bostiwch scott.tandy@newydd.co.uk

Gofyn am ragor o wybodaeth