Grant Cymunedol

Rydym ni'n cynnig mynediad at ariannu grant i gefnogi unigolion a grwpiau i wneud gwahaniaeth i denantiaid a’r gymuned leol ym Mro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf, y Drenewydd a Glyn-nedd.

Ydych chi’n gymwys?

Mae gan Grant Cymunedol Newydd (GAP Grant ynghynt) gronfa gyfyngedig o arian i gefnogi ein tenantiaid a’n cymunedau a bydd yn helpu i gwrdd â blaenoriaethau ein Strategaeth Adfywio Cymunedol. Mae'r broses yn awr wedi cau ar gyfer 2017 ond fe fydd yn ailagor yn gynnar yn 2018. Os hoffech wybodaeth pellach, llenwch y ffurflen isod os gwelwch yn dda.

Fel arfer, rhoddir grantiau gwerth hyd at £2,500 i brosiectau/weithgareddau ond mewn amgylchiadau arbennig gallwn roi grantiau gwerth hyd at £5,000 i brosiectau. Dyma enghraifft o brosiect cerddorol yn Rhydyfelin sydd wedi ei ariannu gan ein grant. 

Pwy all wneud cais am arian?
  • Elusennau cofrestredig
  • Mentrau cymdeithasol
  • Tenantiaid a grwpiau preswylwyr
  • Grwpiau anffurfiol neu unigolion a gefnogir gan y gymuned

Yn anffodus, ni allwn gefnogi cwmnïau preifat, cyrff statudol nac awdurdodau lleol.

Mae'r grant wedi cau ar gyfer 2017, os hoffech fwy o wybodaeth ar gyfer y broses yn 2018, llenwch y ffurflen isod neu cysylltwch â Tracy James ar 02920 005477. 

Gofyn am ragor o wybodaeth