Cyflogaeth a hyfforddiant

Rydym yn hwyluso clybiau swydd wythnosol i helpu ein tenantiaid i agosáu at gyflogaeth - rydym yn eich helpu i chwilio am swyddi, gyda’ch ffurflenni cais, datblygu eich CV a helpu i wella eich sgiliau cyfweld. Cynigiwn weithdai achrededig er mwyn i denantiaid ddysgu sgiliau newydd i’w hychwanegu at eu CV a gallwn hefyd gynorthwyo gydag ystod eang o leoliadau profiad gwaith.

Er mwyn cael gwybod mwy am y cyfleon uchod cysylltwch a ni ar 02920 005476 neu ebostiwch jackie.holly@newydd.co.uk


Gofyn am ragor o wybodaeth