Hyfforddiant a phrentisiaethau

Mae Newydd yn gweithio mewn partneriaeth gyda Chymdeithas Tai Cadwyn, Cymdeithas Tai Cymunedol Caerdydd a Chymdeithas Tai United Welsh i gyflenwi cyfleoedd recriwtio a hyfforddiant wedi’u targedu trwy eu contractau gwaith cynnal a chadw adweithiol a chynllunedig.

Gallai’r cyfleoedd gynnwys:

  • Pentisiaethau ffurfiol
  • Dyddiau blasu
  • Lleoliadau gwaith di-dâl

Efallai y gallwn gynnig cyfleoedd yn y gwaith canlynol:

  • Gwaith coed
  • Trydan
  • Plymio
  • Gwaith llafur cyffredinol

Swyddi gwag

Ar hyn o bryd nid oes gennym swyddi gwag.