Ein pobl

Mewn arolwg staff diweddar, roedd y rhan fwyaf o’r staff yn teimlo eu bod yn gweithio i gorff lle mae pawb eisiau gwneud eu gorau bob tro a lle mae’r staff yn teimlo’n ymroddedig i’w gwaith. Os ydy ein staff yn hapus, yna rydyn ni’n hapus!!

Ond sut brofiad ydy hi i weithio yma? Dysgwch bopeth amdanom gan y bobl sydd bwysicaf. Pan ddaw hi’n fater o ddweud wrthych chi lle mor dda ydy Newydd i weithio ynddo, ein pobl ni ydy’r rhai gorau i wneud hynny. Dyna pam rydyn ni wedi gofyn i bobl o’n gwahanol dimau siarad am eu profiadau. Edrychwch ar beth sydd ganddyn nhw i’w ddweud ac fe welwch beth maen nhw’n ei gael allan o’n manteision ac o weithio inni. A’r cyfan yn eu geiriau eu hunain.

Diwrnod ym mywyd...

Jackie Holly - Mae Jackie yn Swyddog Adfywio yn y Gymuned ac yn gweithio mas yn y gymuned leol gyda'n tenantiaid. 

Ydy hyn yn addawol?

Edrychwch ar ein swyddi gwag cyfredol neu cofrestrwch i dderbyn rhybudd ebost, gweler ar y chwith.