Posted 03.11.2017

Mae’r gaeaf yn dod. Ydych chi’n barod?

Mae ‘Be Winter Ready’ yn anelu at ddarparu’r holl wybodaeth fyddech chi’n ei hangen i baratoi am y gaeaf – felly fyddech chi’n gwybod beth yn union i’w wneud os oes toriad yn y trydan neu argyfwng nwy.

Yn ddiweddar, mae’r tebygolrwydd o ddioddef o unrhyw drafferthion gyda’ch ynni neu nwy wedi gostwng yn sylweddol. Ers 1990, mae cwmnïau rhwydweithiau wedi buddsoddi £80 biliwn i wella dibynadwyedd rhwydweithiau ynni lleol yn y DU. O ganlyniad, ar gyfartaledd, mae cwsmeriaid ynni yn cael toriad yn eu trydan unwaith bob dwy flynedd a chwsmeriaid nwy yn cael eu cyflenwad wedi ei ymyrryd heb rybudd unwaith bob 40 mlynedd.

Tra bod gwasanaeth nwy a thrydan y DU yn ddibynadwy iawn, mae tywydd gwael y gaeaf gallu achosi difrod a phroblemau. Felly, rydym ni’n rhannu’r cyngor syml yma i helpu chi baratoi:

· Gwybod pa rifau i ffonio – os oes toriad yn eich trydan, ffoniwch 105, neu am argyfwng nwy, ffoniwch 0800 111999.

·  Paratowch eich cartref - cadwch dortsh ger llaw a threfnwch i’ch cyfarpar cael eu gwasanaethu gan beiriannydd proffesiynol i atal gwenwyno carbon monocsid. Mae preswylwyr sy’n agored i niwed gallu derbyn cymorth ychwanegol drwy gofrestru â Chofrestr Gwasanaethau Brys. Cysylltwch â’ch rhwydwaith nwy neu ynni am ragor o wybodaeth. Ewch i www.energynetworks.org www.energynetworks.org> i ddod o hyd i’ch gweithredwyr rhwydwaith.

·  Cadwch eich llygaid ar agor- cadwch lygad ar adroddiadau tywydd ac, os oes toriad i’ch trydan neu os oes argyfwng nwy, ewch i weld os yw eich cymdogion yn iawn.

Newyddion diweddaraf