Posted 12.09.2017

Amrywiaeth

Mae’n bwysig cael amrywiaeth ar ein Byrddau a’n tîm o staff. Drwy gael pobl gydag amrediad o sgiliau a phrofiad gallwn wneud penderfyniadau gwell ac elwa o wahanol safbwyntiau. Yn 2015 daethom yn rhan o her y Sefydliad Siartredig Tai i Arwain Amrywiaeth erbyn 2020. Ein targed yw  cynyddu amrywiaeth aelodau’n Bwrdd a chyhoeddi gwybodaeth am ein Bwrdd a’n timau staff.

Ein targed yw fod o leiaf 40% o aelodau'r Bwrdd yn ferched

Yn 2015 roedd 38% o aelodau'r Bwrdd yn ferched.
Yn 2017 mae 47% o aelodau'r Bwrdd yn ferched.

Rydym hefyd am i bobl iau ymuno â'n Byrddau.

Yn 2015 12% o aelodau'r Bwrdd oedd dan 35 a 44% dros 55%.
Yn 2017 mae 12% o aelodau'r Bwrdd dan 35 a 24% dros 55%.Newyddion diweddaraf