Posted 18.12.2017

Rooms4U yn rhoi ei gwobr o £1,000 i brosiect Banc bwyd Y Fro

Ddydd Llun 18fed o Ragfyr, derbyniodd Banc Bwyd Y Fro £1,000 gan brosiect rhannu tai Rooms4U yn dilyn buddugoliaeth gwobr Pat Chown.

Dros yr Hydref, cafodd Rooms4U, sydd wedi ei arianu gan Crisis UK, ei hadnabod gan Community Housing Cymru gan ennill gwobr Capturing Creativity Pat Chown am ddod o hyd i atebion arloesol i helpu pobl o dan 35 dod o hyd i gartref.

Rhoddodd Pat Chown rhan fawr o’i bywyd i helpu pobl eraill, felly mae’r wobr, sydd er cof Pat, yn dod â gwobr ariannol o £1,000. Penderfynodd Rooms4U, ar ôl ennill y wobr, i roi’r arian i Fanc Bwyd Y Fro sydd eisoes wedi ehangu ar ledled y sir, gan ddefnyddio 5 canolfan i ddosbarthu pecynnau bwyd argyfwng i’r gymuned. Cafodd y mudiad ei sefydlu gan eglwysi lleol yn 2011, yn gweithio gyda'i gilydd i geisio rhoi terfyn ar newyn yn yr ardal.

Roedd Anne-Marie o Fanc Bwyd Y Fro yn ddiolchgar iawn am y rhodd, gan ddweud: “Rydym wrth ein boddau bod Newydd wedi ein henwebi i dderbyn yr arian a hoffem ddiolch iddyn nhw am y rhodd bendigedig. Bydd yr arian yma yn galluogi ni i barhau i gynnig cymorth i bobl mewn angen, yn enwedig wrth i Nadolig ddynesu, amser sy’n aml iawn yn rhoi pwysau ariannol mawr ar deuluoedd ac unigolion sydd barod yn ei chael hi’n anodd ymdopi ag anghenion beunyddiol.”

Roedd John Chown, gwr Pat, wrth ei fodd yn mynychu cyflwyniad y siec, meddai:

“Teimlwn ni bod Rooms4U wedi gwneud gwahaniaeth, bositif enfawr ar fywydau pobl ifanc ac roeddem yn bles iawn gyda’r ffyrdd meddylgar cafodd y prosiect ei sefydlu i helpu tenantiaid ifanc dod o hyd i gymheiriaid cartrefi yn ogystal â chyflwyniad yr agwedd hyfforddi a chyfleodd gwaith.

“Rwyf yn hapus iawn i weld bod yr arian yn cael ei roi i Fwyd Banc Y Fro, elusen deilwng sy’n gweithio ochr yn ochr â Rooms4U, gan gefnogi pobl sydd efallai yn mynd trwy adeg anodd."

Newyddion diweddaraf