Newyddion diweddaraf / 13.03.2018

Y cyntaf i agor eu drysau yn sgil cynllun Tir ar gyfer Tai gwerth £42m

Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol yn ymweld â datblygiad tai Sain Tathan
Ymwelodd y Gweinidog Cyfoeth Naturiol Carl Sargeant â datblygiad Cymdeithas Tai Newydd yn Sain Tathan ddydd Mercher 23 Tachwedd ynghyd â’r Gweinidog Cyllid Jane Hutt, Y Cynghorydd Bronwen Brooks a’r Cynghorydd Cymunedol Acott.
Grŵp tenantiaid eithriadol yn ennill gwobr arall yn yr Oscars craffu
Mae grŵp tenantiaid o dde Cymru wedi cyrraedd yr Oscars craffu, nid unwaith, ond ddwywaith eleni, gan ennill dwy wobr glodfawr.
Cwrs adeiladu am ddim yn rhoi cyfle i bobl yn y Barri gael swydd
Cafodd dynion a menywod o ardal y Barri hwb yn y maes adeiladu yn ddiweddar ar ôl dilyn cwrs am ddim.
Gardd Gymunedol y Barri yn diolch i gwsmeriaid Waitrose
Hoffai Gardd Gymunedol y Barri fynegi ei hapusrwydd a diolch i Waitrose a’i gwsmeriaid am rodd o £430 o’i chronfa ‘Community Matters’.
Neges gan ein Cadeirydd
Mae wedi bod yn flwyddyn brysur ers yr Adolygiad Blynyddol diwethaf wrht i fwy na 100 o gartrefi newydd gael eu hadeiladu a'u gosod i bobl yn y Barri, ar Ynys y Barri ac yn Nantgarw.
Rhannwch eich barn am ddatblygiad tai Saint-y-Brid
Fe fydd Cymdeithas Tai Newydd yn arddangos cynlluniau ar gyfer datblygiad tai fforddiadwy newydd arfaethedig yn Ffordd Wick, Sant-y Brid mewn digwyddiad ymgynghori cyhoeddus ar ddydd Iau, 16 Gorffennaf 2015.
Lansio datblygiad tai newydd ar steil Ynys y Barri
Cafodd Ger y Môr, datblygiad tai fforddiadwy, ei Lansio ar 17 Mehefin ar steil Ynys y Barri go iawn gyda thrysorau wedi’u claddu a hufen iâ i bawb.
27ain lle gorau i weithio
Mae Newydd wedi symud i fyny 36 lle mewn blwyddyn ac mae bellach yn 27ain ar y rhestr o'r lleoedd gorau i weithio ynddyn nhw yn y sector dielw. Ac mae hyn ar draws y DU!
Lansio datblygiad tai £6.3million Stryd Thompson
Mae Cymdeithas Tai Newydd wedi lansio’r datblygiad tai newydd £6.3miliwn yn Stryd Thompson y Barri yn dilyn galw anhygoel gan bobl leol.
Datblygiad tai £3.2miliwn yn cychwyn ym Mro Morgannwg
Mae gwaith wedi cychwyn ar ddatblygiad tai £3.2 miliwn yn Sain Tathan a fydd yn cynnig 23 o gartrefi newydd i bobl leol.
Mynnwch ein newyddion diweddaraf, cofrestrwch am ein diweddariad