Newyddion diweddaraf / 13.03.2018

Y cyntaf i agor eu drysau yn sgil cynllun Tir ar gyfer Tai gwerth £42m

Newydd yw’r 13eg lle gorau i weithio yn y DU: pedwar safle ar ddeg yn uwch ar y rhestr na’r llynedd
Mae Cymdeithas Tai Newydd, sydd â bron i 100 o staff yn gweithio mewn naw awdurdod lleol gwahanol gan gynnwys Bro Morgannwg, wedi cyrraedd safle 13 ar restr “Best Companies To Work For 2016” y Sunday Times.
Menyw o'r Barri yn syrffio sofas ac yn gwersylla i 'ddianc' yr argyfwng tai
Gwnaed Fiona Adkins o’r Barri, a’i mab dwy ar bymtheg oed Ryan, yn ddigartref yn ystod yr haf diwethaf ac maent wedi ei chael hi’n anodd dod o hyd i gartref sy’n ateb eu hanghenion.
Tenantiaid yn ciwio i symud mewn i ddatblygiad tai £3.2 miliwn
Mae tenantiaid wedi symud mewn i ddatblygiad tai £3.2 miliwn Cymdeithas Tai Newydd ar Heol Gileston yn Sain Tathan, a elwir nawr yn Hen Iard yr Orsaf.
Newydd ymhlith y gorau yn y DU am ragoriaeth adeiladu
Mae Newydd, cymdeithas dai weddol fach yn ne Cymru, wedi ei henwebu yn y categori ‘Outstanding Development Programme of the Year’ yn yr UK Housing Awards 2016, cystadleuaeth sy’n uchel iawn ei bri.
Cymdeithas dai o Gymru ar restr fer am wobr amrywiaeth Brydeinig
Cafodd Cymdeithas Tai Newydd, sydd wedi ei lleoli yn ne Cymru, ger Caerdydd, ei henwi ar restr fer glodfawr yr UK Housing Awards 2016, am y blaengarwch arbennig a ddangoswyd ganddynt ym meysydd arweiniad ac amrywiaeth.
Dechrau adnewyddiad tai Rhydyfelin ar gost o £745,000
Lansiodd Lesley Griffiths, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, ddechrau’r gwaith o adnewyddu fflatiau yn Rhydyfelin ger Pontypridd ddydd Iau 21 o Ionawr 2016.
Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol yn ymweld â datblygiad tai Sain Tathan
Ymwelodd y Gweinidog Cyfoeth Naturiol Carl Sargeant â datblygiad Cymdeithas Tai Newydd yn Sain Tathan ddydd Mercher 23 Tachwedd ynghyd â’r Gweinidog Cyllid Jane Hutt, Y Cynghorydd Bronwen Brooks a’r Cynghorydd Cymunedol Acott.
Grŵp tenantiaid eithriadol yn ennill gwobr arall yn yr Oscars craffu
Mae grŵp tenantiaid o dde Cymru wedi cyrraedd yr Oscars craffu, nid unwaith, ond ddwywaith eleni, gan ennill dwy wobr glodfawr.
Cwrs adeiladu am ddim yn rhoi cyfle i bobl yn y Barri gael swydd
Cafodd dynion a menywod o ardal y Barri hwb yn y maes adeiladu yn ddiweddar ar ôl dilyn cwrs am ddim.
Gardd Gymunedol y Barri yn diolch i gwsmeriaid Waitrose
Hoffai Gardd Gymunedol y Barri fynegi ei hapusrwydd a diolch i Waitrose a’i gwsmeriaid am rodd o £430 o’i chronfa ‘Community Matters’.
Neges gan ein Cadeirydd
Mae wedi bod yn flwyddyn brysur ers yr Adolygiad Blynyddol diwethaf wrht i fwy na 100 o gartrefi newydd gael eu hadeiladu a'u gosod i bobl yn y Barri, ar Ynys y Barri ac yn Nantgarw.
Mynnwch ein newyddion diweddaraf, cofrestrwch am ein diweddariad