Newyddion diweddaraf / 13.03.2018

Y cyntaf i agor eu drysau yn sgil cynllun Tir ar gyfer Tai gwerth £42m

Cynghorydd yn canmol tai newydd yn Llanilltud Fawr
Yn y lansiad ar 5 Gorffennaf, rhoddodd y Cynghorydd Gwyn John ganmoliaeth uchel i Gwrt Col-Huw, datblygiad tai fforddiadwy newydd ar safle hen swyddfa ddosbarthu'r Post Brenhinol yn Llanilltud Fawr.
Tenant o’r Barri ar restr fer gwobr genedlaethol
Mae Cath Kinson, un o denantiaid Cymdeithas Tai Newydd sy’n byw yn natblygiad Glannau’r Barri, ar restr fer un o wobrau cenedlaethol ‘Tenant y Flwyddyn’.
Cynllun pêl-droed ar gyfer pobl ifanc ym Mhontypridd yn derbyn rhwyd o arian
Mae menter gymunedol ym Mhontypridd, sy'n helpu pobl ifanc i fyw bywydau egnïol a chymryd rhan mewn gwirfoddoli trwy bêl-droed, wedi cael hwb cyllid ar gyfer ei gwaith arloesol.
Gwaith cymunedol rhagorol yn y Barri yn ennill gwobr genedlaethol
Enillodd Jehu Project Services, cwmni adeiladu wedi’i leoli yn ne Cymru, wobr genedlaethol am waith cymunedol wrth iddynt godi datblygiad yn y Barri ar ran Cymdeithas Tai Newydd.
Storfa sgwteri yn rhoi modd i fyw
Mae tenantiaid yn Alltwen yn Abernant ger Aberdâr wedi cael modd i fyw ar ôl i uned storio sgwteri gael ei godi ar dir eu Cynllun Byw’n Annibynnol.
Gwahoddiad i brynwyr am y tro cyntaf yn Aberogwr gymryd golwg ar dai newydd sbon
Mae Newydd yn gwahodd pobl leol i fynychu diwrnod agored Ddydd Llun, 7 Mawrth, i gymryd golwg ar un o chwe chartref ar gyfer prynwyr am y tro cyntaf sydd ar werth yn Aberogwr fel rhan o Gynllun Rhannu Ecwiti Bro Morgannwg Aspire2Own.
Newydd yw’r 13eg lle gorau i weithio yn y DU: pedwar safle ar ddeg yn uwch ar y rhestr na’r llynedd
Mae Cymdeithas Tai Newydd, sydd â bron i 100 o staff yn gweithio mewn naw awdurdod lleol gwahanol gan gynnwys Bro Morgannwg, wedi cyrraedd safle 13 ar restr “Best Companies To Work For 2016” y Sunday Times.
Menyw o'r Barri yn syrffio sofas ac yn gwersylla i 'ddianc' yr argyfwng tai
Gwnaed Fiona Adkins o’r Barri, a’i mab dwy ar bymtheg oed Ryan, yn ddigartref yn ystod yr haf diwethaf ac maent wedi ei chael hi’n anodd dod o hyd i gartref sy’n ateb eu hanghenion.
Tenantiaid yn ciwio i symud mewn i ddatblygiad tai £3.2 miliwn
Mae tenantiaid wedi symud mewn i ddatblygiad tai £3.2 miliwn Cymdeithas Tai Newydd ar Heol Gileston yn Sain Tathan, a elwir nawr yn Hen Iard yr Orsaf.
Newydd ymhlith y gorau yn y DU am ragoriaeth adeiladu
Mae Newydd, cymdeithas dai weddol fach yn ne Cymru, wedi ei henwebu yn y categori ‘Outstanding Development Programme of the Year’ yn yr UK Housing Awards 2016, cystadleuaeth sy’n uchel iawn ei bri.
Cymdeithas dai o Gymru ar restr fer am wobr amrywiaeth Brydeinig
Cafodd Cymdeithas Tai Newydd, sydd wedi ei lleoli yn ne Cymru, ger Caerdydd, ei henwi ar restr fer glodfawr yr UK Housing Awards 2016, am y blaengarwch arbennig a ddangoswyd ganddynt ym meysydd arweiniad ac amrywiaeth.
Mynnwch ein newyddion diweddaraf, cofrestrwch am ein diweddariad