Newyddion diweddaraf / 25.10.2017

Dynes o Rydyfelin ar restr fer gwobr gymunedol genedlaethol

Cwrs adeiladu am ddim yn rhoi cyfle i bobl yn y Barri gael swydd
Cafodd dynion a menywod o ardal y Barri hwb yn y maes adeiladu yn ddiweddar ar ôl dilyn cwrs am ddim.
Syrfëwr mwyaf ysbrydoledig de Cymru yn cystadlu am wobr genedlaethol
Mae un o arbenigwyr tai mwyaf dawnus De Cymru, Kathryn Morris o Gaerdydd, wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Syrfëwr Ifanc y Flwyddyn Matrics Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig eleni.
Gardd Gymunedol y Barri yn diolch i gwsmeriaid Waitrose
Hoffai Gardd Gymunedol y Barri fynegi ei hapusrwydd a diolch i Waitrose a’i gwsmeriaid am rodd o £430 o’i chronfa ‘Community Matters’.
Gardd gymunedol Gibbonsdown yn codi £50 ar gyfer Macmillan
Fe ddaeth bron i 30 o bobl ac fe godwyd £50 i Macmillan ar ôl cynnal bore coffi a chacen yng Ngardd Gymunedol y Barri ar dydd Gwener 25ain o Fedi.
Datblygiad tai yn Llanilltud Fawr wedi'i enwi
Mae’r gwaith adeiladu wedi hen ddechrau erbyn hyn yn natblygiad gwerth £2.1 miliwn Cymdeithas Tai Newydd, ar safle hen Swyddfa Ddosbarthu y Post Brenhinol yn Llanilltud Fawr.
Dyfarniad 2 seren i Newydd ar gyfer llety i bobl dros 55 oed
Mae Newydd wedi cael dyfarniad 2 seren gan y Ganolfan Cymorth Tai am ei chynlluniau byw'n annibynnol i bobl dros 55 oed, a hynny ar y cynnig cyntaf o ymgeisio, gan ennill y dyfarniad mawr ei fri hwn.
Neges gan ein Cadeirydd
Mae wedi bod yn flwyddyn brysur ers yr Adolygiad Blynyddol diwethaf wrht i fwy na 100 o gartrefi newydd gael eu hadeiladu a'u gosod i bobl yn y Barri, ar Ynys y Barri ac yn Nantgarw.
Rhannwch eich barn am ddatblygiad tai Saint-y-Brid
Fe fydd Cymdeithas Tai Newydd yn arddangos cynlluniau ar gyfer datblygiad tai fforddiadwy newydd arfaethedig yn Ffordd Wick, Sant-y Brid mewn digwyddiad ymgynghori cyhoeddus ar ddydd Iau, 16 Gorffennaf 2015.
Lansio datblygiad tai newydd ar steil Ynys y Barri
Cafodd Ger y Môr, datblygiad tai fforddiadwy, ei Lansio ar 17 Mehefin ar steil Ynys y Barri go iawn gyda thrysorau wedi’u claddu a hufen iâ i bawb.
Cwrs adeiladu yn y Barri yn rhoi hwb i’r diwaith
Yn ddiweddar cafodd deuddeg o ddynion yn ardal y Barri hwb i fynd i’r maes adeiladu trwy ddilyn cwrs am ddim a drefnwyd gan Gymdeithas Tai Newydd ac a noddwyd gan Pendragon Design and Build.
27ain lle gorau i weithio
Mae Newydd wedi symud i fyny 36 lle mewn blwyddyn ac mae bellach yn 27ain ar y rhestr o'r lleoedd gorau i weithio ynddyn nhw yn y sector dielw. Ac mae hyn ar draws y DU!
Mynnwch ein newyddion diweddaraf, cofrestrwch am ein diweddariad