Newyddion diweddaraf / 13.03.2018

Y cyntaf i agor eu drysau yn sgil cynllun Tir ar gyfer Tai gwerth £42m

Bwyd yn rhad ac am ddim i breswylwyr Hapi
Hapi yn benderfynol o frwydro tlodi bwyd
Newydd joins national campaign to tackle domestic abuse
Newydd has signed up to a new national campaign to help it tackle domestic abuse in its communities
Opening doors to low cost home ownership for first time buyers
Shared equity or low cost home ownership (LCHO) continues to be an affordable option as the first step on the property ladder.
Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn helpu i ledaenu Hapi-srwydd i gymunedau Cymoedd Cynon a Thaf Elái
Croesawodd y prosiect HAPI (iach, uchelgeisiol, ffyniannus a chynhwysol) Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, i’w hafan i lansio’r bennod nesaf yn y prosiect.
Prosiect pêl-droed y Barri yn rhoi cic i’r ystlys i ymddygiad gwrthgymdeithasol gyda chyllid cymunedol Tesco
Mae prosiect pêl-droed yn y Barri newydd weld gostyngiad o ychydig dros 5% mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf
Aflonyddwch Sŵn - Be ddyliwn i ei wneud?
Os ydych chi'n meddwl eich bod chi'n dioddef gyda cymydog swnllyd, dyma ychydig o gyngor ar beth i'w wneud.
Y cyntaf i agor eu drysau yn sgil cynllun Tir ar gyfer Tai gwerth £42m
Mae pobl wedi symud i mewn i gartrefi fforddiadwy newydd yn y Barri, y datblygiad cyntaf i'w gwblhau o dan gynllun benthyg Tir ar gyfer Tai Llywodraeth Cymru sydd werth £42m.
#PressforProgress
Diwrnod Rhyngwladol y Merched 2018
Newydd yn hawlio gradd dwy-seren cwmnïau gorau am y bedwaredd flwyddyn yn olynol
Mae hyn yn golygu bod Newydd wedi hawlio’r statws dwy-seren am y bedwaredd flwyddyn yn olynol.
Terfyn yr Hawl i brynu yng Nghymru
Gwybodaeth i Denantiaid Cynghorau a Chymdeithasau Tai
Amodau Tywydd Peryglus - Atgyweiriadau Argyfwng
Oherwydd y tywydd gwael iawn, mae ein swyddfeydd wedi cau a rydym yn derbyn nifer fawr o alwadau i'n gwasanaeth tu allan i oriau swyddfa.
Mynnwch ein newyddion diweddaraf, cofrestrwch am ein diweddariad