Newyddion diweddaraf / 19.02.2018

Enwch ffordd ac enillwch £50

Mae’r gaeaf yn dod. Ydych chi’n barod?
Mae ‘Be Winter Ready’ yn anelu at ddarparu’r holl wybodaeth fyddech chi’n ei hangen i baratoi am y gaeaf – felly fyddech chi’n gwybod beth yn union i’w wneud os oes toriad yn y trydan neu argyfwng nwy.
Nid un ond 3 o fenywod Newydd ar restr fer Gwobrau Women in Housing
Mae Cymdeithas Tai Newydd yn gallu brolio bod ganddynt dalent gwirioneddol gan fod, nid un, ond tair menyw ar restr fer Gwobrau Women in Housing, digwyddiad sydd i’w gynnal ym Manceinion ar 2il Tachwedd.
Cartrefi i bobl hŷn ym Mhenarth yn gwneud argraff dda
Yr wythnos ddiwethaf cafodd tenantiaid Cwrt Gwyn James ym Mhenarth ymweliad gan Faer y Dref, y Cynghorydd Ken Lloyd, yn dilyn newidiadau sylweddol i gynllun eu cartrefi er mwyn cynnal pobl sydd wedi colli eu golwg.
Dynes o Rydyfelin ar restr fer gwobr gymunedol genedlaethol
Mae Babs Protheroe o Rydyfelin, dynes 66-mlwydd-oed wirioneddol ysbrydoledig sy’n ddall ac yn dioddef nam ar y clyw, wedi cyrraedd rhestr fer gwobr Groundwork UK Community Leader of the Year.
Cystadleuaeth i enwi datblygiad tai £5.3 miliwn yn Nhrefforest
Mae Cymdeithas Tai Newydd yn gofyn i bobl leol i enwi datblygiad newydd ar hen safle Gene Metals, Kingsland Terrace, am gyfle i ennill gwobr ariannol.
Prosiect Rooms4U yn ennill gwobr anrhydeddus am arloesedd
Mae Rooms4U, prosiect tai rhannu sy’n cael ei ariannu gan Crisis UK, wedi ennill gwobr anrhydeddus Pat Chown am arloesedd tai.
Dyfarnu £769,000 o arian loteri i brosiect iechyd RhCT
Mae Cymdeithas Tai Newydd wedi derbyn mwy na thri chwarter miliwn o bunnau oddi wrth Gronfa Loteri Fawr Pawb a’i Le er mwyn ymestyn eu prosiect iechyd a lles ledled Rhondda Cynon Taf.
Cymdeithas tai Gymreig yn arloesi ym maes ynni
Newydd yw’r gymdeithas tai gyntaf yng Nghymru i osod system celloedd tanwydd gwres a phŵer cyfunedig i leihau biliau ynni ac allyriadau carbon, ac i’w gwneud hi’n bosib cynhyrchu trydan ar y safle er defnydd tenantiaid.
Dathliad i bobl hŷn y Fro ar ôl derbyn arian loteri
Cafodd pobl hŷn sy’n byw mewn cynlluniau byw’n annibynnol ym Mro Morgannwg barti ar 14 Medi ar ôl derbyn £2,000 oddi wrth raglen “Dathlu” Cronfa Loteri Fawr.
Amrywiaeth
Having people with a range of skills and experience means we make better decisions and benefit from different points of view.
Ydyn ni wedi cyrraedd safonau perfformiad Llywodraeth Cymru?
Mae Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am sicrhau bod cymdeithasau tai yng Nghymru yn gweithredu i safon uchel ac yn cyhoeddi dyfarniad rheoleiddiol sy’n rhoi barn ar sut rydyn ni’n perfformio.
Mynnwch ein newyddion diweddaraf, cofrestrwch am ein diweddariad