Newyddion diweddaraf / 13.03.2018

Y cyntaf i agor eu drysau yn sgil cynllun Tir ar gyfer Tai gwerth £42m

Y cyntaf i agor eu drysau yn sgil cynllun Tir ar gyfer Tai gwerth £42m
Mae pobl wedi symud i mewn i gartrefi fforddiadwy newydd yn y Barri, y datblygiad cyntaf i'w gwblhau o dan gynllun benthyg Tir ar gyfer Tai Llywodraeth Cymru sydd werth £42m.
#PressforProgress
Diwrnod Rhyngwladol y Merched 2018
Newydd yn hawlio gradd dwy-seren cwmnïau gorau am y bedwaredd flwyddyn yn olynol
Mae hyn yn golygu bod Newydd wedi hawlio’r statws dwy-seren am y bedwaredd flwyddyn yn olynol.
Terfyn yr Hawl i brynu yng Nghymru
Gwybodaeth i Denantiaid Cynghorau a Chymdeithasau Tai
Amodau Tywydd Peryglus - Atgyweiriadau Argyfwng
Oherwydd y tywydd gwael iawn, mae ein swyddfeydd wedi cau a rydym yn derbyn nifer fawr o alwadau i'n gwasanaeth tu allan i oriau swyddfa.
Enwch ffordd ac enillwch £50
Name the road at our new Twyn Yr Odyn site and you could win £50!
Dangoswch eich brogarwch
Wrth edrych allan o ffenestr eich ystafell wely, beth welwch chi?
Cynlluniau newydd a chyffrous ar droed ar gyfer tafarn amlwg yn Y Barri
Anogaeth i’r gymuned helpu i lunio dyfodol y Castle Hotel
Cadwch ar yr adduned Flwyddyn Newydd
Cyfres deledu newydd sy'n cynnig cyfle i wneud newid ar gyfer 2018.
Ymgyrch 'Get Hapi' yn lansio!
Wrth i ni fentro ymhellach i 2018, mae Newydd yn annog ei denantiaid a chymunedau i fod yn ‘Hapi’, a chymryd camau positif tuag at gael blwyddyn hapus ac iachus.
Rooms4U yn rhoi ei gwobr o £1,000 i brosiect Banc bwyd Y Fro
Ddydd Llun 18fed o Ragfyr, derbyniodd Banc Bwyd Y Fro £1,000 gan brosiect rhannu tai Rooms4U yn dilyn buddugoliaeth gwobr Pat Chown.
Mynnwch ein newyddion diweddaraf, cofrestrwch am ein diweddariad