Newyddion diweddaraf / 13.03.2018

Y cyntaf i agor eu drysau yn sgil cynllun Tir ar gyfer Tai gwerth £42m

Dangoswch eich brogarwch
Wrth edrych allan o ffenestr eich ystafell wely, beth welwch chi?
Cynlluniau newydd a chyffrous ar droed ar gyfer tafarn amlwg yn Y Barri
Anogaeth i’r gymuned helpu i lunio dyfodol y Castle Hotel
Cadwch ar yr adduned Flwyddyn Newydd
Cyfres deledu newydd sy'n cynnig cyfle i wneud newid ar gyfer 2018.
Ymgyrch 'Get Hapi' yn lansio!
Wrth i ni fentro ymhellach i 2018, mae Newydd yn annog ei denantiaid a chymunedau i fod yn ‘Hapi’, a chymryd camau positif tuag at gael blwyddyn hapus ac iachus.
Rooms4U yn rhoi ei gwobr o £1,000 i brosiect Banc bwyd Y Fro
Ddydd Llun 18fed o Ragfyr, derbyniodd Banc Bwyd Y Fro £1,000 gan brosiect rhannu tai Rooms4U yn dilyn buddugoliaeth gwobr Pat Chown.
Tenantiaid yn symud i mewn i Newbourne Place yn Y Barri
Dydd Llun 11eg o Ragfyr, diwrnod anhynod i’r rhan fwyaf o bobl, heblaw iddi fod pythefnos cyn y Nadolig.
Angen enw ar gyfer datblygiad tai yn Y Porth
Mae Cymdeithas Tai Newydd yn gofyn i bobl leol i enwi datblygiad tai newydd ar hen safle Eglwys Sant Luc yn Y Porth am wobr ariannol.
Newydd Board Membership - What you need to know
Considerd becoming a Board member? Here's everything you'll need to know about the responsibilities of a Board member for Newydd.
Newydd ymysg goreuon y DU o ran rhagoriaeth datblygu a phartneriaeth
Mae Newydd, cymdeithas dai â’i chanolfan yn ne Cymru, wedi cyrraedd rhestr fer ar gyfer dau gategori yn yr Inside Housing Development Awards a gynhelir yn yr Hurlingham Club yn Llundain ar 23 Tachwedd 2017.
Diwrnodau Hacio y GIG yng Nghaerdydd yn y flwyddyn newydd
Mae Diwrnodau Hacio yn ffyrdd hwyl o ymgasglu syniadau i ddatrys problemau ag atebion yn sydyn.
Mae’r gaeaf yn dod. Ydych chi’n barod?
Mae ‘Be Winter Ready’ yn anelu at ddarparu’r holl wybodaeth fyddech chi’n ei hangen i baratoi am y gaeaf – felly fyddech chi’n gwybod beth yn union i’w wneud os oes toriad yn y trydan neu argyfwng nwy.
Mynnwch ein newyddion diweddaraf, cofrestrwch am ein diweddariad