Posted 30.06.2017

Ein hasesiad rheoleiddiol

Bob blwyddyn mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi asesiad o ba mor dda y mae cymdeithasau tai yn cydymffurfio â'r fframwaith rheoleiddio ac yn cwrdd â'r safonau perfformiad. Mae ein hasesiad diweddaraf a gyhoeddwyd ar 30 Mehefin 2017 ar gael wrth glicio ar y ddolen isod.

Rydym yn falch bod yr adroddiad yn gadarnhaol ac nid yw'n codi unrhyw faterion sy'n peri pryder. Os oes gan unrhyw un unrhyw gwestiynau am y broses asesu reoleiddiol neu yr adroddiad, cysylltwch â ni.

Dyfarniad Rheoleiddio Llywodraeth Cymru - Grŵp Tai Cadarn

Newyddion diweddaraf