Posted 06.11.2017

Diwrnodau Hacio y GIG yng Nghaerdydd yn y flwyddyn newydd

Mae Diwrnodau Hacio yn ffyrdd hwyl o ymgasglu syniadau i ddatrys problemau ag atebion yn sydyn.

Nid creu cynhyrch meddalwedd yw’r amcan o reidrwydd; ond cael hwyl, dysgu rhywbeth newydd a chwrdd â phobl anhygoel.

Prif fantais Diwrnodau Hacio yw cael nifer o bobl gyda ystod eang o sgiliau i gyd yn yr un ystafell yn cydweithio. Mae hwn yn rhywbeth sydd ddim yn digwydd yn aml i ni o ddydd i ddydd.

Beth sy’n gwneud Diwrnodau Hacio’r GIG mor wahanol yw ein bod ni wedi ymrwymo i groesawu pobl sydd ddim â llythrennedd cyfrifiadurol i’n digwyddiadau.

Hoffem ni unrhyw un sydd â unrhyw ddiddordeb mewn technoleg gofal iechyd: gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, cleifion a’i perthnasau, cynrychiolwyr o elusennau, gofalwyr a thai chymdeithasol, ac unrhywun sydd eisiau helpu, neu hyd yn oed eisiau gweld beth sydd yn cael ei wneud.Os hoffech chi gymryd rhan yn y digwyddiadau yma yng Nghaerdydd ar y 27fed a 28fed o Ionawr, 2018, cliciwch yma.

NODYN: Dyw hwn ddim yn ddigwyddiad dros nos – bydd y lleoliad wedi ei chau yn ystod y nosweithiau; bydd y rhai sy’n mynychu angen trefnu llety os yw’n briodol.

Diolch gan gyd-drefnwyr Anne Marie Cunningham (@amcunningham) a James Morgan.

Newyddion diweddaraf