Posted 22.09.2017

Cymdeithas tai Gymreig yn arloesi ym maes ynni

Newydd yw’r gymdeithas tai gyntaf yng Nghymru i osod system celloedd tanwydd gwres a phŵer cyfunedig i leihau biliau ynni ac allyriadau carbon, ac i’w gwneud hi’n bosib cynhyrchu trydan ar y safle er defnydd tenantiaid.

Mae’r dechnoleg newydd eisoes wedi ei gosod yn Alltwen, cynllun byw’n annibynnol ar gyfer pobl 55 oed ac yn hŷn, gan ddefnyddio BlueGEN, system sy’n darparu gwres a thrydan gan ddefnyddio’r un uned. Mae hyn wedi golygu bod nwy yn cael ei ddefnyddio i gynhyrchu ynni yn y cynllun tai, gan ddarparu buddion ariannol yn ogystal ag amgylcheddol.

BlueGEN yw’r cynnyrch cyntaf i wneud defnydd o’r dechnoleg hon yn y DU ac i dderbyn tariff cyflenwi trydan. Mae’r system yn cynhyrchu trydan yr un mor effeithiol â gorsaf bŵer nwy fodern fawr, ond yn wahanol i orsaf bŵer gellir osgoi colledion trawsyrru a gellir hefyd defnyddio’r gwres a gynhyrchir, gan ddarparu’r modd mwyaf effeithiol o ddefnyddio nwy i gynhyrchu ynni defnyddiadwy.

Dywedodd Dave Perry, Rheolwr Eiddo gyda Newydd, “Mae’r dechnoleg newydd sydd wedi’i gosod yn Alltwen yn Abernant yn gyffrous iawn ac rydym yn edrych ymlaen at basio’r arbedion ariannol ymlaen i’n tenantiaid. Rydym yn gobeithio nad hwn fydd yr unig dro i ni ddefnyddio’r system gyfunedig hon ac mae gennym gynlluniau i osod BlueGEN yn ein cynllun byw’n annibynnol arall yn y dyfodol agos.”

Mae systemau celloedd tanwydd gwres a phŵer cyfunedig wedi’u sefydlu ers tro, gyda miloedd ohonynt wedi’u gosod yn Japan a’r Almaen. Maent yn llawer llai adnabyddus yn y DU, fodd bynnag. Cynhyrchwyd yr uned hon gan SOLIDpower; fe’i darparwyd gan iPower gyda chefnogaeth gan Ynni Glan yng Nghymru, ac fe’i gosodwyd gan y cwmni lleol Ecofit Energy Systems.

Dywedodd Guto Owen o Ynni Glan, cynrychiolwr iPower yng Nghymru, “Gyda phris trydan yn codi’n gynt na phris nwy, mae’r dechnoleg hon yn dod yn fwy ac yn fwy atyniadol. Rydym yn gweld diddordeb yn tyfu mewn nifer o sectorau ledled Cymru, gan gynnwys cymdeithasau tai ac awdurdodau lleol.”

Dywedodd Jon Cape, Rheolwr Gyfarwyddwr iPower, “Rydym wrth ein bodd o fod wedi cael y cyfle i weithio gyda Chymdeithas Tai Newydd ac Ecofit ar y prosiect hwn. Yn ogystal ag arbed arian, mae BlueGEN yn lleihau allyriadau carbon a gall hefyd helpu liniaru llygredd awyr lleol, sy’n bryder cynyddol o ran iechyd y cyhoedd fel y gwyddom.” 

Newyddion diweddaraf