Posted 25.10.2017

Cystadleuaeth i enwi datblygiad tai £5.3 miliwn yn Nhrefforest

Mae Cymdeithas Tai Newydd yn gofyn i bobl leol i enwi datblygiad newydd ar hen safle Gene Metals, Kingsland Terrace, am gyfle i ennill gwobr ariannol.

Caffaelwyd y safle gan Newydd ym mis Mawrth 2017, lle bydd cartrefi newydd sbon yn cael eu hadeiladu ar safle Gene Metals ger Clwb Pêl Droed Trefforest gan gontractwyr Jehu Project Services, mewn partneriaeth â Chyngor Rhondda Cynon Taf a Llywodraeth Cymru. 

Mae Trefforest i’r de-ddwyrain o Bontypridd ac i’r gorllewin o’r afon Taf, mae ganddi gysylltiad hanesyddol â theulu Crawshay, a sefydlwyd gweithdai tin fawr yn yr ardal yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Mae £50 ar gael i enillydd y gystadleuaeth sy’n enwi datblygiad Newydd sydd yn cynnwys 44 o fflatiau, byngalos a chartrefi newydd sbon 1, 2 a 4 ystafell wely. Dylai’r enw gwmpasu’r holl gynllun ac mae’r enw angen bod wedi ei seilio ar gysylltiadau lleol neu hanesyddol.

 

Er mewn cael cyfle i ennill y gystadleuaeth, mae’n rhaid eich bod chi’n byw yn Rhondda Cynon Taf ac mae pob cais angen bod mewn erbyn dydd Gwener y 3ydd o Dachwedd. Fedrwch ddanfon eich ceisiadau at Julia Hopkins ar Julia.hopkins@newydd.co.uk  neu at Julia Hopkins, Cymdeithas Tai Newydd, 5 Village Way, Tongwynlais, CF15 7NE.

 

Bydd pobl leol â diddordeb yn rhentu’r cartrefi yma angen cofrestru â Homefinder RCT, cofrestr cartrefi lleol wedi ei reoli gan gyngor RCT. Bydd y cartrefi yn cael eu hysbysebu o dan gartrefi fforddiadwy ar wefan Homefinder RCT yn ystod gaeaf 2018.

Gofyn am ragor o wybodaeth

Newyddion diweddaraf