Newyddion diweddaraf / 13.03.2018

Y cyntaf i agor eu drysau yn sgil cynllun Tir ar gyfer Tai gwerth £42m

Byddwch yn llysgennad stad.
Fedrwch chi helpu gwneud gwahaniaeth n eich cymdogaeth
Cynllun Byw’n Annibynnol y Barri yn derbyn Gwobr Platinwm RNIB Cymru
Gall Cymdeithas Tai Newydd a’r tenantiaid sy’n byw yng Nghwrt Elis Fisher yn y Barri nawr fyw yn annibynnol am fwy o amser yn dilyn newidiadau arloesol sy’n cefnogi’r unigolion hynny sy’n byw gyda’r profiad o fod wedi colli eu golwg.
Tipio anghyfreithlon
Mae tipio yn broblem ledled Cymru, ond fedrwch chi helpu cael gwared ohoni
Arhoswch yn ddiogel yn yr haul gyda'r 7 awgrym yma
Mae'r haul yn gwenu'n glên iawn arnom ni'r wythnos yma, felly dyma ychydig o gyngor ar sut i gadw'n cwl dros y cyfnod poeth yma.
Bwyd yn rhad ac am ddim i breswylwyr Hapi
Hapi yn benderfynol o frwydro tlodi bwyd
Newydd joins national campaign to tackle domestic abuse
Newydd has signed up to a new national campaign to help it tackle domestic abuse in its communities
Opening doors to low cost home ownership for first time buyers
Shared equity or low cost home ownership (LCHO) continues to be an affordable option as the first step on the property ladder.
Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn helpu i ledaenu Hapi-srwydd i gymunedau Cymoedd Cynon a Thaf Elái
Croesawodd y prosiect HAPI (iach, uchelgeisiol, ffyniannus a chynhwysol) Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, i’w hafan i lansio’r bennod nesaf yn y prosiect.
Prosiect pêl-droed y Barri yn rhoi cic i’r ystlys i ymddygiad gwrthgymdeithasol gyda chyllid cymunedol Tesco
Mae prosiect pêl-droed yn y Barri newydd weld gostyngiad o ychydig dros 5% mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf
Aflonyddwch Sŵn - Be ddyliwn i ei wneud?
Os ydych chi'n meddwl eich bod chi'n dioddef gyda cymydog swnllyd, dyma ychydig o gyngor ar beth i'w wneud.
Y cyntaf i agor eu drysau yn sgil cynllun Tir ar gyfer Tai gwerth £42m
Mae pobl wedi symud i mewn i gartrefi fforddiadwy newydd yn y Barri, y datblygiad cyntaf i'w gwblhau o dan gynllun benthyg Tir ar gyfer Tai Llywodraeth Cymru sydd werth £42m.
Mynnwch ein newyddion diweddaraf, cofrestrwch am ein diweddariad