Newyddion diweddaraf / 13.03.2018

Y cyntaf i agor eu drysau yn sgil cynllun Tir ar gyfer Tai gwerth £42m

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn helpu i ledaenu Hapi-srwydd i gymunedau Cymoedd Cynon a Thaf Elái
Croesawodd y prosiect HAPI (iach, uchelgeisiol, ffyniannus a chynhwysol) Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, i’w hafan i lansio’r bennod nesaf yn y prosiect.
Prosiect pêl-droed y Barri yn rhoi cic i’r ystlys i ymddygiad gwrthgymdeithasol gyda chyllid cymunedol Tesco
Mae prosiect pêl-droed yn y Barri newydd weld gostyngiad o ychydig dros 5% mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf
Aflonyddwch Sŵn - Be ddyliwn i ei wneud?
Os ydych chi'n meddwl eich bod chi'n dioddef gyda cymydog swnllyd, dyma ychydig o gyngor ar beth i'w wneud.
Y cyntaf i agor eu drysau yn sgil cynllun Tir ar gyfer Tai gwerth £42m
Mae pobl wedi symud i mewn i gartrefi fforddiadwy newydd yn y Barri, y datblygiad cyntaf i'w gwblhau o dan gynllun benthyg Tir ar gyfer Tai Llywodraeth Cymru sydd werth £42m.
#PressforProgress
Diwrnod Rhyngwladol y Merched 2018
Newydd yn hawlio gradd dwy-seren cwmnïau gorau am y bedwaredd flwyddyn yn olynol
Mae hyn yn golygu bod Newydd wedi hawlio’r statws dwy-seren am y bedwaredd flwyddyn yn olynol.
Terfyn yr Hawl i brynu yng Nghymru
Gwybodaeth i Denantiaid Cynghorau a Chymdeithasau Tai
Amodau Tywydd Peryglus - Atgyweiriadau Argyfwng
Oherwydd y tywydd gwael iawn, mae ein swyddfeydd wedi cau a rydym yn derbyn nifer fawr o alwadau i'n gwasanaeth tu allan i oriau swyddfa.
Enwch ffordd ac enillwch £50
Name the road at our new Twyn Yr Odyn site and you could win £50!
Dangoswch eich brogarwch
Wrth edrych allan o ffenestr eich ystafell wely, beth welwch chi?
Cynlluniau newydd a chyffrous ar droed ar gyfer tafarn amlwg yn Y Barri
Anogaeth i’r gymuned helpu i lunio dyfodol y Castle Hotel
Mynnwch ein newyddion diweddaraf, cofrestrwch am ein diweddariad