Newyddion diweddaraf / 12.10.2017

Prosiect Rooms4U yn ennill gwobr anrhydeddus am arloesedd

Prosiect Rooms4U yn ennill gwobr anrhydeddus am arloesedd
Mae Rooms4U, prosiect tai rhannu sy’n cael ei ariannu gan Crisis UK, wedi ennill gwobr anrhydeddus Pat Chown am arloesedd tai.
Dyfarnu £769,000 o arian loteri i brosiect iechyd RhCT
Mae Cymdeithas Tai Newydd wedi derbyn mwy na thri chwarter miliwn o bunnau oddi wrth Gronfa Loteri Fawr Pawb a’i Le er mwyn ymestyn eu prosiect iechyd a lles ledled Rhondda Cynon Taf.
Cymdeithas tai Gymreig yn arloesi ym maes ynni
Newydd yw’r gymdeithas tai gyntaf yng Nghymru i osod system celloedd tanwydd gwres a phŵer cyfunedig i leihau biliau ynni ac allyriadau carbon, ac i’w gwneud hi’n bosib cynhyrchu trydan ar y safle er defnydd tenantiaid.
Dathliad i bobl hŷn y Fro ar ôl derbyn arian loteri
Cafodd pobl hŷn sy’n byw mewn cynlluniau byw’n annibynnol ym Mro Morgannwg barti ar 14 Medi ar ôl derbyn £2,000 oddi wrth raglen “Dathlu” Cronfa Loteri Fawr.
Amrywiaeth
Having people with a range of skills and experience means we make better decisions and benefit from different points of view.
Ydyn ni wedi cyrraedd safonau perfformiad Llywodraeth Cymru?
Mae Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am sicrhau bod cymdeithasau tai yng Nghymru yn gweithredu i safon uchel ac yn cyhoeddi dyfarniad rheoleiddiol sy’n rhoi barn ar sut rydyn ni’n perfformio.
Lansio ymgyrch perchentyaeth cost isel ym Mro Morgannwg
Mae Cyngor Bro Morgannwg a phedair o gymdeithasau tai lleol wedi lansio ymgyrch i hybu’r opsiynau perchentyaeth cost isel sydd ar gael i helpu prynwyr am y tro cyntaf i gamu ar yr ysgol dai.
Cynllun arfaethedig ar gyfer St Paul’s ym Mhenarth
Bydd cynlluniau ar gyfer ailddatblygiad Eglwys St Paul’s, Stryd Arcot ym Mhenarth, yn cael eu harddangos mewn digwyddiad ymgynghori cyhoeddus ar 20 Medi 2017.
Newydd yn lansio rhaglen adeiladu tai fforddiadwy ym Mhowys
Mae Cymdeithas Tai Newydd yn adeiladu cartrefi am y tro cyntaf ym Mhowys ac wedi lansio ei safleoedd datblygu cyntaf yn y Drenewydd.
Diogelwch tân yn eich cartref
Drwy ddilyn rhai camau syml a chynnal ymwybyddiaeth sylfaenol, gallwch leihau’n sylweddol y siawns fod tân yn dechrau yn eich cartref
Mae Barry Kicks angen eich pleidlais chi!
Mae Barry Kicks wedi bod yn llwyddianus wrth geisio â Chynllun Bags of Help Tesco, bydd nawr cyfle i’r cyhoedd bleidleisio dros y prosiect yn Tesco drwy gydol mis Medi a Hydref
Mynnwch ein newyddion diweddaraf, cofrestrwch am ein diweddariad