Newyddion diweddaraf / 25.10.2017

Dynes o Rydyfelin ar restr fer gwobr gymunedol genedlaethol

Tenantiaid yn symud i mewn i Newbourne Place yn Y Barri
Dydd Llun 11eg o Ragfyr, diwrnod anhynod i’r rhan fwyaf o bobl, heblaw iddi fod pythefnos cyn y Nadolig.
Angen enw ar gyfer datblygiad tai yn Y Porth
Mae Cymdeithas Tai Newydd yn gofyn i bobl leol i enwi datblygiad tai newydd ar hen safle Eglwys Sant Luc yn Y Porth am wobr ariannol.
Newydd Board Membership - What you need to know
Considerd becoming a Board member? Here's everything you'll need to know about the responsibilities of a Board member for Newydd.
Newydd ymysg goreuon y DU o ran rhagoriaeth datblygu a phartneriaeth
Mae Newydd, cymdeithas dai â’i chanolfan yn ne Cymru, wedi cyrraedd rhestr fer ar gyfer dau gategori yn yr Inside Housing Development Awards a gynhelir yn yr Hurlingham Club yn Llundain ar 23 Tachwedd 2017.
Diwrnodau Hacio y GIG yng Nghaerdydd yn y flwyddyn newydd
Mae Diwrnodau Hacio yn ffyrdd hwyl o ymgasglu syniadau i ddatrys problemau ag atebion yn sydyn.
Mae’r gaeaf yn dod. Ydych chi’n barod?
Mae ‘Be Winter Ready’ yn anelu at ddarparu’r holl wybodaeth fyddech chi’n ei hangen i baratoi am y gaeaf – felly fyddech chi’n gwybod beth yn union i’w wneud os oes toriad yn y trydan neu argyfwng nwy.
Nid un ond 3 o fenywod Newydd ar restr fer Gwobrau Women in Housing
Mae Cymdeithas Tai Newydd yn gallu brolio bod ganddynt dalent gwirioneddol gan fod, nid un, ond tair menyw ar restr fer Gwobrau Women in Housing, digwyddiad sydd i’w gynnal ym Manceinion ar 2il Tachwedd.
Cartrefi i bobl hŷn ym Mhenarth yn gwneud argraff dda
Yr wythnos ddiwethaf cafodd tenantiaid Cwrt Gwyn James ym Mhenarth ymweliad gan Faer y Dref, y Cynghorydd Ken Lloyd, yn dilyn newidiadau sylweddol i gynllun eu cartrefi er mwyn cynnal pobl sydd wedi colli eu golwg.
Dynes o Rydyfelin ar restr fer gwobr gymunedol genedlaethol
Mae Babs Protheroe o Rydyfelin, dynes 66-mlwydd-oed wirioneddol ysbrydoledig sy’n ddall ac yn dioddef nam ar y clyw, wedi cyrraedd rhestr fer gwobr Groundwork UK Community Leader of the Year.
Cystadleuaeth i enwi datblygiad tai £5.3 miliwn yn Nhrefforest
Mae Cymdeithas Tai Newydd yn gofyn i bobl leol i enwi datblygiad newydd ar hen safle Gene Metals, Kingsland Terrace, am gyfle i ennill gwobr ariannol.
Prosiect Rooms4U yn ennill gwobr anrhydeddus am arloesedd
Mae Rooms4U, prosiect tai rhannu sy’n cael ei ariannu gan Crisis UK, wedi ennill gwobr anrhydeddus Pat Chown am arloesedd tai.
Mynnwch ein newyddion diweddaraf, cofrestrwch am ein diweddariad