Isosod eich cartref

Bydd eich les yn amlinellu unrhyw delerau ar gyfer isosod eich cartref. Mae’n bwysig ichi ofyn am ganiatâd Newydd a’ch cwmni morgais i isosod eich cartref, gan nad yw pob cwmni morgais yn caniatáu hyn. Bydd angen hefyd ichi sicrhau bod gennych gytundeb tenantiaeth priodol yn ei le gyda’r unigolyn rydych yn isosod iddo, oherwydd bydd hwn yn eich diogelu’n gyfreithiol.