Eich hawliau a’ch cyfrifoldebau

A chithau’n lesddeiliad, mae gennych yr hawl i fyw’n heddychlon yn eich cartref. Yn gyfnewid, rhaid ichi fodloni rhwymedigaethau’ch les, er enghraifft:

  • Talu’r rhent daear, y premiwm yswiriant a’r taliadau gwasanaeth sy’n ddyledus gan gynnwys eich cyfran o gostau gwaith trwsio mawr a wnaethpwyd i’ch adeilad
  • Gwneud yr holl waith trwsio sy’n gyfrifoldeb i chi
  • Peidio â gwneud unrhyw addasiadau nac ychwanegiadau strwythurol heb ein caniatâd ysgrifenedig
  • Peidio ag achosi niwsans na phoen i’ch cymdogion
  • Defnyddio’ch cartref fel preswylfa breifat yn unig
  • Rhoi gwybod i Newydd os ydych yn bwriadu gwerthu’r les neu isosod eich cartref
  • Bod yn gyfrifol am unrhyw dyllau sy’n gollwng dŵr ac am gost trwsio unrhyw ddifrod a achoswyd