Lesddeiliaid

Eich les

Mae’ch les yn ddogfen gyfreithiol gymhleth. Mae’n gontract rhyngoch chi a Chymdeithas Tai Newydd sy’n nodi hawliau a rhwymedigaethau’r ddwy ochr a’r drefn y bydd rhaid ichi ei dilyn os byddwch, er enghraifft, am werthu eich cartref, ei isosod neu wneud gwelliannau iddo.

Mae’ch les yn fath o denantiaeth sy’n caniatáu ichi fyw yn eich cartref am gyfnod penodol. Yn aml, y cyfnod hwn yw 125 mlynedd o ddyddiad y gwerthiant cyntaf a’r enw arno yw tymor.

Os prynoch eich cartref ar y farchnad agored, bydd y gwerthwr wedi trosglwyddo’r holl delerau ac amodau ichi yn rhan o’r broses werthu.

Sut i gael copi o’ch les

Mae copi o ddogfen eich les ar gael gan Swyddfa’r Gofrestrfa Tir am ffi fechan. Gallwch gysylltu â’r swyddfa isod:

Swyddfa Cofrestrfa Tir Cymru
Tŷ Cwm Tawe
Phoenix Way
Llansamlet
Abertawe
SA7 9FQ

Ffoniwch 0844 892 1111

Rhaid gwneud apwyntiad i ymweld â’r swyddfa hon.

Fel arall bydd Newydd yn darparu copi o’ch les lle caiff ei chadw ar ffeil am ffi o £10.