Rhondda Cynon Taf

South Wales

Yn swatio rhwng brifddinas Caerdydd, y Bannau Brycheiniog syfrdanol ac arfordir godidog De Cymru, mae Rhondda Cynon Taf yn fwrdeistref sirol o gyferbyniadau annisgwyl tua naw milltir o ganol dinas bywiog Caerdydd.

Wrth i chi deithio y tu allan i Gaerdydd byddwch yn gweld, yn eistedd ar ochr y mynydd, y castell tylwyth teg sef Castell Coch a adeiladwyd ar adfeilion Normanaidd, fe ddaeth yn gartref prewsyl yr haf ir Arglwydd Bute. Ceir chwedl bod twnnel yn cysylltu Castell Coch i Gastell Caerdydd, ond nid oes unrhyw olion o hyn wedi cael ei ddarganfod.

Ger Castell Coch fe welwch ein swyddfeydd yn y parc busnes yn Nhongwynlais a thu hwnt mae ein heiddo yn swatio ger Llwybr y Taf yn Rhydyfelin.

Ein eiddo

Mae gennym eiddo ar hyd Rhondda Cynon Taf, o Aberdar yng ngogledd y sir i Tanysguboriau a Llanharan yn y de. Mae gennym nifer o wahanol fathau o dai yn yr ardal yn cynnwys tai teras traddodiadol, ein ystadau rydym wedi adeiladau yn ddiweddar, fflatiau modern a fflatiau byw'n annibynnol ar gyfer unigolion dros 55 oed. Gyda mwy na 800 o dai yn sir a mwy yn cael eu hadeiladu o hyd, gobeithiwn fod yna eiddo sy'n addas i chi. Noder taw ond canran o'n eiddo sydd yn wag ar un tro.

Sut i gwneud cael am eiddo

Cliciwch ar y botwm gwyrdd 'Gweler tai ar gael' isod er mwyn mynegi diddordeb mewn eiddo gwag sydd gennym. Fe fyddwch yn cael eich trosglwyddo i Homefinder RCT sef y cofrestr tai ar gyer y sir. Bydd yn rhaid i chi ymaelodi gyda'r rhestr tai er mwyn mynegi diddordeb yn ein eiddo.

Cais am gartref

I wneud cais am gartref yn Rhondda Cynon Taf, mae'n rhaid i chi yn gyntaf gofrestru eich diddordeb gyda'r awdurdod lleol. Byddant wedyn yn prosesu eich cais ac yn cysylltu gydag unrhyw gwestiynau neu ymholiadau a all fod ganddynt.

Gweler cartrefi ar gael

Archwiliwch pob sir