Ein Cartrefi

Mae Newydd yn gweithio mewn partneriaeth agos ag elusennau eraill, awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru i gefnogi’r bobl y mae angen tai arnynt fwyaf.

Mae gennym amrywiaeth helaeth o gartrefi ar gael i’w rhentu a'i gwerthu ledled Canolbarth a De Cymru, gweler y mathau o gartrefi sydd ar gael isod. Rydym hefyd yn adeiladu cartrefi newydd, gan sicrhau bod pob cartref yn ddeniadol, yn eang, yn hygyrch ac yn defnyddio ynni’n effeithlon. Efallai bydd yna rai tai yn codi rhent yn uwch na'r isod. 

Gosodir ein rhenti’n unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Mae swm y rhent a godir yn dibynnu ar nifer o amgylchiadau arbennig fel y lleoliad, oedran a math o eiddo. Dyma ein rhenti sicr yr wythnos o fis Ebrill 2016. Mae'r tabl canlynol yn dangos yr amrywiaeth o renti wythnosol nodweddiadol sy'n berthnasol o fis Ebrill 2017 i fis Mawrth 2018.

Rhent wythnosol nodweddiadol Newydd ar gyfer 2017/18

Llety

O

I

Fflat un ystafell wely

£ 68.96

£ 87.63

Fflat dwy ystafell wely

£ 77.74

£ 97.37

Tŷ dwy ystafell wely

£ 83.21

£ 106.03

Tŷ tair ystafell wely

£ 89.32

£ 117.26

Tŷ tair ystafell wely

£ 106.36

£ 129.53

Llety Byw’n Annibynnol

Fflat un ystafell

£ 66.47

£ 73.20

Fflat un ystafell wely

£ 71.00

£ 85.20

Fflat dwy ystafell wely

£ 82.39

£ 93.14