Newbourne Place

Woodlands Road, Y Barri

Mae’r gwaith wedi dechrau ar ddatblygiad tai gwerth £3.5miliwn yn Y Barri a fydd yn cynnig 30 o gartrefi newydd i bobl leol. Mae’r fflatiau newydd sbon hyn yn cael eu codi ar hen safle’r ganolfan hyfforddi oedolion, ac ynghynt yn uned mamolaeth, gan y contractwyr Pegasus Development a Greenwich Communities, ar ran Cymdeithas Tai Newydd mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg a Llywodraeth Cymru.

Bydd y datblygiad newydd a deniadol hwn yn cynnig fflatiau un llofft a dwy lofft am rent fforddiadwy, a byddant wedi eu hadeiladu i safon lefel 3 y Cod ar gyfer Cartrefi Cynaliadwy. Bydd cyfanswm o 24 fflat un llofft a 6 fflat dwy lofft yn cael eu gorffen erbyn gaeaf 2017. Bydd tri o’r fflatiau hyn yn cael eu haddasu ar gyfer pobl sy’n wynebu heriau symudedd.

Fel rhan o’r datblygiad, bydd cyfleon prentisiaeth ar gael i bobl leol a bydd cyfraniadau o tua £68,000 yn cael eu gwario ar fannau agored cyhoeddus yn ogystal â £30,000 ar wella dewisiadau cludiant yn yr ardal.

Archwiliwch pob cartref