Newbourne Place

Woodlands Road, Y Barri

Mae’r gwaith wedi ei chwblhau ar ddatblygiad tai gwerth £3.5miliwn yn Y Barri sy'n cynnig 30 o gartrefi newydd i bobl leol. Mae’r fflatiau newydd sbon hyn wedi eu codi ar hen safle’r ganolfan hyfforddi oedolion, ac ynghynt yn uned mamolaeth, gan y contractwyr Pegasus Development a Greenwich Communities, ar ran Cymdeithas Tai Newydd mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg a Llywodraeth Cymru.

Mae'r datblygiad newydd a deniadol hwn yn cynnig fflatiau un llofft a dwy lofft am rent fforddiadwy ac wedi eu hadeiladu i safon lefel 3 y Cod ar gyfer Cartrefi Cynaliadwy. Mae cyfanswm o 24 fflat un llofft a 6 fflat dwy lofft yn y datblygiad a mae tri o’r fflatiau hyn yn wedi eu haddasu ar gyfer pobl sy’n wynebu heriau symudedd.

Fel rhan o’r datblygiad, roedd cyfleon prentisiaeth ar gael i bobl leol a mae cyfraniadau o tua £68,000  wedi cael eu gwario ar fannau agored cyhoeddus yn ogystal â £30,000 ar wella dewisiadau cludiant yn yr ardal.

Archwiliwch pob cartref