Ty Crawshay, y Barri

Bro Morgannwg

Mae'r cartrefi newydd cyffrous hyn yn darparu cartrefi fforddiadwy mawr eu hangen l'w rhentu yn yr ardal, sef 11 fflat dwy ystafeil wely ac 1 fflat un ystafell wely wedi'i addasu ar gyfer unigolyn anabl.

Dechreuodd y gwaith ar y datbiygiad hwn ym mis lonawr 2013 gan gwmni o'r enw Greenhill Construction a fe symudodd tenantiaid i mewn i'r fflatiau yn Tachwedd 2013. Mae'r cartrefi hyn yn cyrraedd Lefel 3 y Cod Cartrefi Cynaliadwy, safon sydd â'r nod o leihau allyriadau carbon a chreu cartrefi sy'n fwy cynaliadwy ac sy'n defnyddio ynni'n effeithlon.

I gael gwybod rhagor am y datblygiadau hyn, cysylltwch â ni ar 0303 040 1998 neu a-bostiwch ymholiadau@newydd.co.uk Neu i gael gwynbod sut mae gwneud cais am gwneud cais am gartrefi Newydd ewch at ein tudaien Gwneud cais a chynnig am gartref.


Archwiliwch pob cartref