Greenwood Close

Gwenfô

Mae adeiladu datblygiad o bymtheg o gartrefi fforddiadwy  wedi cychwyn, lle bydd tenantiaid yn gallu mwynhau golygfeydd gwych o Gaerdydd. Bydd 6 fflat un ystafell wely a 9 tŷ dwy ystafell wely wedi ei leoli ym mhentrefan bach Twyn-yr-Odyn, sydd i’r de orllewin o Groes Cwrlwys ac yn agos at Wenfô a Llwyneliddon.

Wedi ei leoli ar safle tir llwyd cyn depo bysiau a chanolfan trwsio cerbyd, bydd golygfeydd ysblennydd o Gastell Coch, mynyddoedd Caerffili a thirnodau eiconig Caerdydd ar gael o’r gerddi cefn.

Bydd gwedd y datblygiad tai gwerth £2.1 miliwn yr un mor syfrdanol. Mae’r tîm cynllunio wedi sicrhau bydd y cynllun yn cyd fynd â hanes a chymeriad yr ardal wledig gan gynnig defnyddio cerrig wedi ei hail-gylchu a rendro lliwgar i ddarparu gwedd bentrefol i’r datblygiad.

Bydd y cartrefi yma ar gael ar gyfer rhent fforddiadwy ac yn cael eu hadeiladu i fynd i’r afael â’r angen am dai lleol, bydd blaenoriaeth yn cael ei roi i ymgeiswyr sydd â chysylltiad i’r gymuned leol. Os oes diddordeb gyda chi mewn rhentu un o’r eiddo yma, dylech gofrestru â Homes4U, cofrestr tai fforddiadwy ar gyfer y sir.

Archwiliwch pob cartref