Trem yr Afon, Pontypridd

Rhondda Cynon Taf

Adeiladwyd y datblyglad yma o 6 o dal gan y datblygwr lleol. Davies Homes ac fe'l cwblhawyd yn 2010. Y 6 cartrefi yma oedd y cyntaf i gyflawni ein manyleb Achrediad Gweledol Gwell RNIB Cymru. Mae'r achrediad hwn yn golyguy bydd y nodweddion dylunio syml a ychwasegwyd at geginau, ystafelloedd ymolchi ac ardaloedd cymunedol yn cynorthwyo tenantiaid Newydd i fyw'n ddiogel ac yn annibynnol cyn hired â phosibl yn eu cartrefi.

I gael gwybod rhagor am y datblygiadau hyn, cysylltwch â ni ar 0303 040 1998 neu a-bostiwch ymholiadau@newydd.co.uk neu i gael gwybod sut mae gwneud cais am gwneud cais am gartrefi Newydd ewch at ein tudaien Gwneud cais a chynnig am gartref.

Archwiliwch pob cartref