Thaw Close, Llanfair

Bro Morgannwg

Mae’r datblygiad gwledig hwn yn darparu cynllun deiliadaeth gymysg, gyda chyfleoedd am berchentyaeth cost isel, tai wedi’u haddasu a thai i’w rhentu mewn cynllun bach gwledig ag 8 o gartrefi. Dechreuodd ein contractwyr Bullock ar y safle hwn ym mis Mawrth 2012 a symudodd ein tenantiaid i’w cartrefi newydd ym mis Ionawr 2013.


I gael gwybod rhagor am y datblygiadau hyn, cysylltwch â ni ar 0303 040 1998 neu e-bostiwch enquiries@newydd.co.uk. Neu i gael gwybod sut mae gwneud cais am gartrefi Newydd ewch at ein tudalen Gwneud cais a chynnig am gartref.

Archwiliwch pob cartref