Rhodfa Sant Luc

Porth

Bydd cynllun tai newydd yn cael ei hadeiladu gan Newydd ar hen safle Eglwys Sant Luc ym Mhorth. Bydd deg o gartrefi un ystafell wely newydd sbon yn cael eu hadeiladu ar rent fforddiadwy i bobl leol. Mae'r cynllun tai wedi cael ei haddasu yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus gan gynnwys cadw dwy goeden fawr ac aeddfed i gynorthwyo boblogaeth ystlumod lleol. Bydd yr Eglwys yn cael ei ddymchwel yn ystod haf 2017 a rhagwelir y bydd contractwyr yn dechrau adeiladu'r cartrefi newydd sbon yma yn ystod gaeaf 2017/18.

I wneud cais am gartref yn Rhondda Cynon Taf, mae'n rhaid i chi yn gyntaf gofrestru eich diddordeb gyda'r awdurdod lleol. Byddant wedyn yn prosesu eich cais ac yn cysylltu gydag unrhyw gwestiynau neu ymholiadau a all fod ganddynt.

Archwiliwch pob cartref