Rhiw Felin, Rhydyfelin

Rhydyfelin

Mae Weston Contractors wedi cwblhau byngalo 2 ystafell wely wedi ei addasu yn Rhiw Felin ac fe symudwyd tenantiaid i mewn i'w cartref newydd ym mis Mawrth 2014.


I gael gwybod rhagor am y datblygiad hyn, cysylltwch â ni ar 0303 040 1998 neu e-bostiwch enquiries@newydd.co.uk. Neu i gael gwybod sut mae gwneud cais am gartrefi Newydd ewch at ein tudalen Gwneud cais a chynnig am gartref.

Archwiliwch pob cartref