Llys Liddon, Tynant, Beddau

Rhondda Cynon Taf

Adeiladwyd 16 o gartrefi newydd yn Nhynant gan gontractwr lleol, Colwest ac fe’i cwblhawyd ym mis Rhagfyr 2010. Fe wnaeth y cynllun o 12 rhandy a 4 tŷ drawsnewid hen safle adfeiliedig yn gynllun tai newydd yng nghanol y gymuned.


I gael gwybod rhagor am y datblygiadau hyn, cysylltwch â ni ar 0303 040 1998 neu e-bostiwch enquiries@newydd.co.uk. Neu i gael gwybod sut mae gwneud cais am gartrefi Newydd ewch at ein tudalen Gwneud cais a chynnig am gartref.

Archwiliwch pob cartref