Jacksons Quay, y Barri

Bro Morgannwg

Wedi’i gwbhau yn 2011 mae’r datblygiad ardderchog yma o 70 o gartrefi newydd wedi ennill Gwobr Rheolaeth Adeiladu Bro Morgannwg. Mae’r dyluniad cyfoes a’i leoiad ger y dŵr yn creu cymuned newydd wych i’n tenantiaid.


I gael gwybod rhagor am y datblygiadau hyn, cysylltwch â ni ar 0303 040 1998 neu e-bostiwch enquiries@newydd.co.uk. Neu i gael gwybod sut mae gwneud cais am gartrefi Newydd ewch at ein tudalen Gwneud cais a chynnig am gartref.

Archwiliwch pob cartref