Ffordd y Felin, Nantgarw

Rhondda Cynon Taf

Ym mis Mehefin 2015 symudwyd denantiaid i mewn i'n datblygiad o 8 cartref un ystafell wely yn Nantgarw. Cafodd y cynllun gwych hwn ei gyflwyno gan ddefnyddio Grant Cyllid Tai Llywodraeth Cymru.

I gael gwybod rhagor am y datblygiadau hyn, cysylltwch â ni ar 0303 040 1998 neu e-bostiwch ymholiadau@newydd.co.uk neu i gael gwybod sut mae gwneud cais am gartrefi Newydd ewch at ein tudalen Gwneud cais a chynnig am gartref.

Archwiliwch pob cartref