Ffordd Llety Shenkin

Aberdâr

Leadbitter oedd contractwr Newydd ar gyfer y safle hwn yn Aberdâr. Mae Ffordd Llety Shenkin yn darparu 24 o gartrefi a fflatiau fforddiadwy i’w rhentu mawr eu hangen yn yr ardal. Dechreuodd gwaith ar y safle yng ngwanwyn 2012 a gorffennodd y gwaith ym mis Mehefin 2013.

Os hoffech gael gwybod rhagor am ein cartrefi newydd, cysylltwch â’r Tîm Datblygu drwy ffonio 0303 040 1998, anfon e-bost i enquiries@newydd.co.uk neu neges destun i 07539 115 115. Neu i gael gwybod sut mae gwneud cais am gartrefi Newydd ewch at ein tudalen Gwneud cais a chynnig am gartref.

Archwiliwch pob cartref