Cwrt Col-Huw, Llanilltud Fawr

Bro Morgannwg

Mae tenantiaid wedi symud i mewn i ddatblygiad tai Cymdeithas Tai Newydd sy’n werth £2.1 miliwn ar hen safle Swyddfa Ddosbarthu’r Post Brenhinol yn Llanilltud Fawr: fe’i gelwir nawr yn Gwrt Col-Huw. Wedi ei godi mewn partneriaeth gyda Chyngor Bro Morgannwg a Llywodraeth Cymru, daeth y datblygiad tai newydd hwn yn barod ym mis Ebrill ac mae’n darparu 18 cartref fforddiadwy newydd sbon i bobl leol gael eu rhentu. Mae’r tai fforddiadwy hyn, a godwyd gan Jehu Project Services ar ran Newydd, yn cynnwys amrywiaeth o 13 cartref dwy lofft a 5 fflat un llofft.

Wedi’i leoli yn gyfleus o fewn tafliad carreg i orsaf drenau Llanilltud Fawr, mae’r datblygiad tai hwn yn cynnig cysylltiadau da gyda threfi a dinasoedd cyfagos yn ne Cymru a thu hwnt. O fewn pellter cerdded rhwydd i nifer o siopau, bwytai, y llyfrgell leol a chanolfan hamdden yn Llanilltud Fawr, bydd y cynllun tai hwn yn bodloni eich holl ddiddordebau a gofynion!

I gael gwybod sut i wneud cais am un o gartrefi Newydd, ewch i’n tudalen “Gwneud cais am gartref”.

Archwiliwch pob cartref