Ffordd Elin, y Barri

Bro Morgannwg

Cafodd tri chartref newydd wedi’u haddasu yn Ffordd Elin, y Barri eu cwblhau ym mis Tachwedd 2011 gan Weston Contractors. Mae gan pob un o’r tri chartref fanteision ychwanegol fel agorwyr ffenestri awtomataidd, lifftiau grisiau, addasiadau yn y gegin, ystafelloedd gwlyb ac addasiadau yn yr ystafell ymolchi sy’n addas i’r teuluoedd.

Ym mis Mawrth 2012 derbyniodd Weston Contractors y wobr efydd gan y Cynllun Adeiladwyr am y gwaith adeiladu yn Ffordd Elin. Mae’r wobr hon yn amlygu eu dull ardderchog o weithio a’u hystyriaeth o’r cymdogion, eu gweithlu a’r amgylchedd yn ystod y gwaith adeiladu.


I gael gwybod rhagor am y datblygiadau hyn, cysylltwch â ni ar 0303 040 1998 neu e-bostiwch enquiries@newydd.co.uk. Neu i gael gwybod sut mae gwneud cais am gartrefi Newydd ewch at ein tudalen Gwneud cais a chynnig am gartref.

Archwiliwch pob cartref