Court Road, y Barri

Bro Morgannwg

Wedi’i gwblhau yn 2010, adnewyddwyd cyn gapel i greu 7 rhandy newydd a 4 tŷ trefol newydd i ddarparu llety mawr ei angen i deuluoedd yn yr ardal. Derbyniodd Wobr Rheolaeth Adeiladu Bro Morgannwg yn 2010 ac mae’r cynllun wedi’i ddylunio’n sensitif i gynnwys y capel a’r tai o ddyluniad cyfoes i greu gofod byw ardderchog i’n tenantiaid.


I gael gwybod rhagor am y datblygiadau hyn, cysylltwch â ni ar 0303 040 1998 neu e-bostiwch ymholiadau@newydd.co.uk. Neu i gael gwybod sut mae gwneud cais am gartrefi Newydd ewch at ein tudalen Gwneud cais a chynnig am gartref.

Archwiliwch pob cartref