Church Close, Penarth

Bro Morgannwg

Cwblhawyd y datblygiad hwn gan ein contractwyr Leadbitter yn ystod Hydref 2012. Hwn yw datblygiad cyntaf Lefel 5 y Cod Cartrefi Cynaliadwy i Gymdeithas Tai Newydd, ac mae’n cynnwys y diweddaraf un o ran adeiladwaith sy’n defnyddio ynni’n effeithlon.


I gael gwybod rhagor am y datblygiadau hyn, cysylltwch â ni ar 0303 040 1998 neu e-bostiwch enquiries@newydd.co.uk. Neu i gael gwybod sut mae gwneud cais am gartrefi Newydd ewch at ein tudalen Gwneud cais a chynnig am gartref.

Archwiliwch pob cartref