Ty Oriel, Aberdar

Rhondda Cynon Taf

Cychwynnodd trawsnewidiad y sinema a neuadd bingo Aberdâr i mewn i 15 o fflatiau a gofod manwerthu ym Mehefin 2014.

Mae'r datblygiad £1.7 miliwn hwn ar Stryd Canon yn cael ei hailddatblygu gan Cymdeithas Tai Newydd mewn partneriaeth â Chyngor Rhondda Cynon Taf.

Penodwyd Gwasanaethau Prosiect Jehu gan Newydd i ddechrau ailddatblygu safle hwn ar Stryd Canon ar ôl i Aberdare Demolition, contractwr lleol, orffen y gwaith o ddymchwel y neuadd bingo presennol ym mis Mai 2014.

Symudiwyd y tenantiaid lwcus i mewn i'w cartrefi newydd sbon ym mis Awst 2015. Mae nodweddion y Palladium gwreiddiol i'w gweld yn argraff artist o'r adeilad newydd, roedd 9 fflat un ystafell wely a 6 fflat dwy ystafell wely ar gael drwy rhent fforddiadwy ac yn nawr wedi'u rhentu i bobl leol. Isod gwelir cegin un o'r fflatiau.

Archwiliwch pob cartref