Strwythur grŵp

Sefydlwyd Grŵp Tai Cadarn fel Cymdeithas Tai Newydd ym 1974. Ym 1998, ffurfiwyd strwythur grŵp gyda Grŵp Tai Cadarn fel y rhiant gwmni a Chymdeithas Tai Newydd fel yr is-gwmni. Yn 2013 ymunodd Living Quarters Wales gyda’r Grŵp ac maen nhw’n rhedeg asiantaeth gosod i denantiaid a landlordiaid y sector preifat. Mae Cadarn a Newydd yn atebol i aelodau cyfran sydd â hawl i ddylanwadau ar benderfyniadau pwysig. Mae’r Grŵp yn cael ei lywodraethu gan aelodau bwrdd sydd yn cyfarfod sawl tro’r flwyddyn i osod amcanion strategol, monitro perfformiad a chraffu ar benderfyniadau pwysig. Gan Cadarn, fel y rhiant, y mae’r rheolaeth terfynol, a gall os oes angen benodi aelodau i’r is-gyrff er mwyn cymryd rheolaeth.

Mae Pwyllgor Grŵp Archwilio a Risg yn cynnwys aelodau bwrdd ar draws y Grŵp yn ystyried rheolaeth mewnol ac yn derbyn adroddiadau uniongyrchol gan archwilydd mewnol annibynnol. Mae gennym Grŵp Craffu Tenantiaid hefyd sydd yn adolygu darpariaeth gwasanaethau ac yn darparu rôl werthfawr o ran gwella sut rydym yn gweithio. Adroddir eu syniadau a’u hargymhellion i Fwrdd Newydd.